Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że w związku z działaniami prowadzonymi przez nasze Call Center dochodzi do zbierania i wykorzystywania informacji na Państwa temat. Dane te stanowią tzw. dane osobowe i podlegają prawnej ochronie, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO). Poniżej opisujemy zasady, na jakich prowadzone jest to przetwarzanie oraz zawiadamiamy o przysługujących Państwu prawach . Prosimy o uważną lekturę. Polityka prywatności jest w trakcie dostosowywania w celu jak najlepszej ochrony Państwa danych.

 

 I. Klauzula informacyjna - Formularz Kontaktowy

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę informacji o Państwu podanych w formularzu kontaktowym (zarówno na stronie głównej, jak i w zakładce “kontakt” (tzw. Administratorem danych osobowych) jest Call Center Pro Konrad Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Pustułeczki 2/2, 02-811 Warszawa.
 2. Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować telefonicznie, na numer (22) 100 12 40, pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie, na wskazany powyżej adres siedziby.
 3. Dane będą przetwarzane w celu procesowania Państwa zapytania.
 4. Jeżeli Państwa zapytanie dotyczy możliwości nawiązania współpracy, podstawą prawną jest Art. 6. Ust 1. Lit. b RODO, a więc zasada, która głosi, że stosowanie danych osobowych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy.
 5. Okres przechowywania takich zapytań określa się następująco:
  1. W przypadku braku zawarcia umowy (rozmowy przerwane, zawieszone), dane usuwane są po 6 miesiącach licząc od daty ostatniego kontaktu z Państwa strony;
  2. W przypadku braku możliwości zawarcia współpracy (np. jeżeli nie świadczymy usług, o które Państwo zapytujecie), dane usuwane są niezwłocznie po wyjaśnieniu sprawy (przeważnie nie później niż w przeciągu miesiąca);
  3. W przypadku zawarcia umowy, dane przechowywane są przez cały okres trwania współpracy, a następnie przez okres ewentualnych roszczeń z tytułu tej współpracy.
 6. Jeżeli Państwa zapytanie dotyczy funkcjonalności naszej strony www lub pytań albo wniosków związanych z naszymi usługami, których jesteście Państwo odbiorcami, działania w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu świadczonych usług i profesjonalną obsługę naszych klientów uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane osobowe zawarte w zapytaniach będą procesowane przez czas potrzebny do obsługi tych zapytań, a w przypadku skarg lub jeżeli wystąpi podejrzenie roszczeń, również przez okres, w którym roszczenia te mogą nastąpić.
 8. W obu powyższych przypadkach, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Państwa zgłoszenia. Jeżeli Państwa zapytanie dotyczyłoby działań, które realizujemy w imieniu któregoś z naszych klientów, informacje zawarte w tym zapytaniu mogą być przez nas przekazane temu klientowi.
 9. Administrator wspiera się pomocą profesjonalnych podmiotów świadczących usługi IT.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

 

 1. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów trzecich w ramach usług chmurowych Google LLC. Google LLC Przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i posiada certyfikację bezpiecznego przetwarzania danych.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 II. Klauzula informacyjna – Formularz Rekrutacyjny

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę informacji o Państwu, w przypadku wysłania aplikacji przez naszą stronę(tzw. Administratorem danych osobowych) jest Call Center Pro Konrad Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Pustułeczki 2/2, 02-811 Warszawa.
 2. Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować telefonicznie, na numer (22) 100 12 40, pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie, na wskazany powyżej adres siedziby.
 3. Dane będą przetwarzane w celu uwzględnienia Państwa kandydatury w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.
 4. Okres, przez który będziemy wykorzystywać informacje na Państwa temat nie będzie dłuższy niż sześć miesięcy.
 5. W związku z nowelizacją Kodeksu pracy, proces rekrutacyjny opiera się o dwie podstawy prawne.
 6. Pierwszą okolicznością, która uzasadnia stosowanie informacji na Państwa temat, jest konieczność podjęcia tych działań w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten nakłada na nas Kodeks Pracy, w art. 22¹ § 1. Wymagane przez prawo jest stosowanie następujących danych:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. data urodzenia;
  3. dane kontaktowe wskazane przez Państwa w CV;
  4. wykształcenie;
  5. kwalifikacje zawodowe;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 7. Jeżeli Państwa CV zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku informacji o niepełnosprawności, również art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 8. Zgodę tą wyrażacie Państwo poprzez podjęcie działania polegającego na przesłaniu do nas CV zawierającego te dodatkowe informacje.
 9. Zgodę tą można wycofać w dowolnym momencie, co nie jest równoznaczne z rezygnacji z udziału w naborze.
 10. W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa CV, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie CV, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.
 11. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.
 12. Państwa dane mogą być przekazywane do krajów trzecich w ramach usług chmurowych Google LLC. Google LLC Przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i posiada certyfikację bezpiecznego przetwarzania danych.
 13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Decyzje w procesie rekrutacyjnym nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 15. Podanie danych wymaganych przepisami prawa (wskazanych w ust. 6) jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość udziału w rekrutacji.
 16. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne - informacje te ułatwią nam proces selekcji kandydatów.

 

 

III. Cookies

 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Call Center Pro Konrad Kwiatkowski z siedzibą pod adresem Pustułeczki 2/2, 02-811 Warszawa
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (chodzi o parametry takie, jak typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, zainstalowane wtyczki, wybór języka, zapamiętanie faktu wyświetlenia zawiadomienia o plikach cookies, przechowywania informacji o Państwa zgodzie na zapis cookies itp.);
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c)  utrzymania ciągłości sesji (rozpoznania, że pomimo przechodzenia między zakładkami, nadal jesteście Państwo jedną osobą).
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do       czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies           lub      do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,      wyglądu     strony internetowej itp.;
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

IV. Proces zbierania informacji na Państwa temat oraz nawiązywania kontaktu telefonicznego

 

 1. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej nocie możecie Państwo również uzyskać telefonicznie, w czasie rozmowy z konsultantem.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za ochronę informacji o Państwu na tym etapie (tzw. Administratorem danych osobowych) jest Call Center Pro Konrad Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Pustułeczki 2/2, 02-811 Warszawa.
 3. Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować telefonicznie, na numer (22) 100 12 40, pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie, na wskazany powyżej adres siedziby.
 4. Kontakt telefoniczny z naszym konsultantem jest prawdopodobnie pierwszym Państwa kontaktem z naszą firmą. Informacje, które posiadamy na Państwa temat zostały przez nas zakupione od firmy Bisnode Polska sp. z o.o..
 5. Usługi, które świadczymy, polegają na poszukiwaniu osób zainteresowanych usługami naszych zleceniodawców i pozyskiwaniu zgód tych osób na późniejsze przedstawienie im oferty.
 6. Konsultant, rozmawiając z Państwem, przekaże każdorazowo, w imieniu jakiego podmiotu prosi o Państwa zgodę.
 7. Rozmowy, które z Państwem prowadzimy, są nagrywane, a nagrania te również zawierają dane osobowe.
 8. Służą one do udokumentowania Państwa ewentualnej zgody jak również, pomagają nam analizować przebieg konwersacji i udoskonalać nasze usługi.
 9. Zgodnie z RODO, działamy w tak zwanym prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Oznacza to, że stosujemy informacje o Pani / Panu bo są niezbędne do nawiązania kontaktu i pozyskania ewentualnej zgody oraz dlatego, że są nam konieczne do doskonalenia sposobu prowadzenia rozmów.
 10. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przedstawienie oferty naszego klienta, Państwa dane zostaną przekazane (udostępnione) temu klientowi. Zasady ich dalszego wykorzystywania opisano poniżej.
 11. Wszyscy nasi klienci zarejestrowani są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co oznacza, że również zobowiązani są chronić Państwa prywatność i przestrzegać RODO.
 12. Planujemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny nam do nawiązania z Państwem kontaktu oraz późniejszej analizy przebiegu rozmowy. Zajmie nam to nie więcej, niż rok.
 13. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na kontakt marketingowy, nagranie naszej rozmowy stanowić będzie dowód, że wolno nam przedstawić Państwu ofertę i będziemy musieli je przechowywać tak długo, jak długo ta zgoda będzie ważna.
 14. Z uwagi na fakt, że zebraliśmy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo do sprostowania i aktualizacji danych osobowych;
  2. Prawo dostępu do swoich danych i uzyskania ich kopii;
  3. Prawo do bycia zapomnianym, czyli do wezwania nas abyśmy usunęli Pani / Pana dane;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. Prawo do przenoszenia danych;
  6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Może też Pani / Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Nie profilujemy naszych rozmówców.

V. Przedstawienie oferty w imieniu klienta Call Center Pro

 1. Jeżeli wyraziliście Państwo zainteresowanie zapoznaniem się z ofertą naszego klienta i udzieliliście nam zgody na jej przedstawienie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne), ten klient staje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych na Państwa temat. Od tego momentu bowiem to on decyduje o celach, w jakich wykorzystywane są Państwa dane osobowe, co czyni go tzw. Administratorem.
 2. Wówczas konsultant Call Center Pro działa już wyłącznie na polecenie i pod nadzorem tego klienta.
 3. Pełnimy wtedy rolę tzw. podmiotu przetwarzającego (art. 4 ust. 8 RODO) czyli przetwarzamy Państwa dane w imieniu naszego klienta.
 4. Klient ten zachowuje pełną kontrolę nad sposobem postępowania przez nas z informacjami na Państwa temat (art. 28 RODO).
 5. Klient ten jest również zobowiązany zawiadomić Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.